Staking

Wat zijn de regels en wanneer is er sprake van een staking? Er is sprake van een staking als de Rijksvakbonden in hun vergadering van het platform SOR dat besluiten. Tot nu toe is daar nog geen sprake van. Als dit zich wel voordoet, dan wordt dat vooraf duidelijk gecommuniceerd door de individuele bonden.

Terug naar boven

Geen staking, wat dan wel?
Zolang er geen sprake is van een staking noemen we het een actie. Voor de acties geldt dat de leden van de vakbonden dit in hun eigen tijd doen en zonder vergoeding van kosten.
Let op: wat de andere vakcentrales schrijven of doen is daarbij niet van belang.

Wel staking en dan?
Als er sprake is van een staking, dan gaat de stakingskas open. Dit houdt in dat als men niet gaat werken en gekort wordt op het salaris, daar een vergoeding voor kan worden gekregen. Vaak wordt er bij een staking ook centraal vervoer geregeld. Is dit niet het geval, dan wordt van dag tot dag bekend gemaakt hoe er gehandeld kan worden.
Let op: vrij nemen of meedoen op een vrije dag geeft geen recht op een stakingsuitkering.

Hoogte stakingsuitkering?
De hoogte van de uitkering wordt bepaald door in een periode van staking het aantal gestaakte en geclaimde uren op te tellen. Het beschikbare stakingsbudget voor uren wordt vervolgens gedeeld door de gestaakte en geclaimde uren. De uitkomst kan nooit groter zijn dan vijftig euro per acht gestaakte uren. Als het aantal gestaakte uren lager is dan vier kan geen stakingsuitkering worden gevraagd.

Andere vragen of bijzonderheden?
In alle andere gevallen – dat zullen er nog wel een paar zijn – beslist het platform SOR van de Rijksvakbonden.

Contact
formulier

Heb je een opmerking of een vraag voor de AC Rijksvakbonden? Neem dan vooral contact met ons op. Hiervoor kun je formulier gebruiken.