Wie zijn wij?

De AC Rijksvakbonden, dat zijn wij.
Aangenaam kennis te maken

Terug naar boven

Binnen de rijksoverheid zijn verscheidene vakbonden dagelijks actief bezig om de belangen van hun leden te vertegenwoordigen. Vele vakbondsleden zijn nauw betrokken bij hun vakbond en ze bekleden er functies waarin ze collega's kunnen helpen in moeilijke tijden.

De namen van onderstaande organisaties zijn je misschien al wel bekend.

  • NCF (Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën)
  • VPW (vakorganisatie van medewerkers werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig ministerie van Verkeer en Waterstaat)
  • VCPS (Vakorganisatie van werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector)
  • De Unie

Deze vier vakbonden, allen binnen de sector Rijk, hebben besloten om heel nauw samen te werken onder de naam AC Rijksvakbonden. De AC Rijksvakbonden zijn een onderdeel van de vakorganisatie Ambtenarencentrum waar in totaal ongeveer 60.000 vakbondsleden zijn georganiseerd.

De bedoeling van het samenwerken van de vakbonden onder de naam AC Rijksvakbonden, is het optimaal gebruik maken van alle voordelen die de samenwerking biedt, terwijl de eigen herkenbare vakorganisatie voor de aangesloten leden behouden blijft. De aanwezige werkorganisaties en hun deskundigen werken op deze wijze optimaal samen. En daar profiteren leden rechtstreeks van.

Wat zeker niet wordt gewijzigd is de manier waarop de genoemde vakorganisaties hun ondersteuning aan de leden uitvoeren. Het huidige hoge niveau waarbij de deskundigheid van de vakbondsbestuurders onverkort wordt gebruikt blijft gehandhaafd. Kortom, door deze samenwerking neemt de kwaliteit van de dienstverlening nog verder toe.

Met vriendelijke groet,

De voorzitters van de vakbonden

NCF, VPW, VCPS en De Unie

Contact
formulier

Heb je een opmerking of een vraag voor de AC Rijksvakbonden? Neem dan vooral contact met ons op. Hiervoor kun je formulier gebruiken.