Nieuwsbrief pensioen ‘Indexatie-droom wordt werkelijkheid’ december 2022

Nieuwsbrief pensioen ‘Indexatie-droom wordt werkelijkheid’ december 2022

Pensioen
Terug naar boven

Onzeker
Durf jij er een fles wijn onder te verwedden dat het nieuwe pensioenstelsel in de week voor de Kerst door de Tweede Kamer is goedgekeurd? En vervolgens ook de goedkeuring krijgt van de Eerste Kamer?

De debatten gaan onder meer over de vraag of het wel veilig is om de oude pensioenpot over te zetten in een nieuw systeem. En over de verdeling van het geld over de verschillende generaties. En over de inspraak bij omzetting. Tja, en dan zijn er ook nog vragen of de nieuwe pensioenwet wel rekening houdt met de hoge inflatie van dit moment en of de plannen wellicht zijn gebaseerd op te optimistische rekensommen?

Zeker
En dat terwijl je straks per 1 januari 2023 de grootste verhoging van je pensioenaanspraak ontvangt sinds het 100-jarige bestaan van ABP?

Actie
Tot slot: check de rubriek Wist je dat..? als je in 2018 een ANW-hiaatverzekering hebt afgesloten en je gebruik wilt maken van de RVU-regeling. Wellicht moet je in actie komen.

En verder in deze nieuwsbrief:

  • Rente stijgt, rendementen verslechteren, financiële positie ABP verbetert
  • ABP gaat indexeren
  • Buffers aanhouden voor straks? Of indexeren nu?
  • De sluipmoordenaar: gemiste indexatie
  • Voorwaardelijk pensioen wordt per 1 januari 2023 onvoorwaardelijk
  • AOW-leeftijd met 3 maanden omhoog
  • Wist je dat..?

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Bekijk de nieuwsbrief
Download PDF
Bekijk de nieuwsbrief
Download PDF
einde artikel
Terug naar boven

Ook interessant voor jou

Pensioen
January 23, 2023
8/4/2024
Nieuwsbrief Pensioen April 2024
Pensioen
January 23, 2023
21/12/2023
Nieuwsbrief Pensioen December 2023
Pensioen
January 23, 2023
18/8/2023
Nieuwsbrief Pensioen | Augustus 2023

Meer
Nieuws­brieven

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
No items found.

Contact
formulier

Heb je een opmerking of een vraag voor de AC Rijksvakbonden? Neem dan vooral contact met ons op. Hiervoor kun je het formulier gebruiken.