Nieuwsbrief Pensioen - november 2015

Pensioen
Terug naar boven

De Nieuwsbrief Pensioen November 2015 luidt: “Zolang mensen geen indexatie krijgen, blijft er wantrouwen”.
Mensen worden steeds onzekerder over hun oudedagsvoorziening. Ook als je het nieuws over pensioenen niet goed volgt, weet je: er is gedoe over. De pensioenleeftijd stijgt, maar het bedrag dat je als pensioen krijgt, stijgt lang niet altijd meer mee met de prijzen.

Werknemers en gepensioneerden hebben gedacht dat de pensioenen jaarlijks geïndexeerd zouden worden. Nu dit onjuist blijkt te zijn, staat het vertrouwen onder druk. Koopkrachtbehoud blijkt voorwaardelijk.

In deze Nieuwsbrief meer info hierover. Daarnaast aandacht voor:

• Hoe kan de dekkingsgraad stijgen? Hoe worden vermogen en pensioenverplichtingen beïnvloed?
• CAO Rijk: geen greep uit ABP-kas
• AOW en de toekomst
• Bereik jij straks nog wel een pensioenuitkering van 76% middelloon?
• Blik in de toekomst: hoe zie jij eruit als je 70 bent?
• Deeltijdpensioen: hoe hoog is dan je pensioenuitkering?
• Vernieuwde MijnABP
• Wist je dat?

Download PDF
Download PDF
einde artikel
Terug naar boven

Ook interessant voor jou

Pensioen
January 23, 2023
8/4/2024
Nieuwsbrief Pensioen April 2024
Pensioen
January 23, 2023
21/12/2023
Nieuwsbrief Pensioen December 2023
Pensioen
January 23, 2023
18/8/2023
Nieuwsbrief Pensioen | Augustus 2023

Meer
Nieuws­brieven

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
No items found.

Contact
formulier

Heb je een opmerking of een vraag voor de AC Rijksvakbonden? Neem dan vooral contact met ons op. Hiervoor kun je het formulier gebruiken.