Verbeterde afspraak over betaald ouderschapsverlof

CAO
Terug naar boven

Bonden en de werkgever Rijk hebben tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk op 23 mei jl. alvast een afspraak gemaakt over een nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof. De reden is dat op 2 augustus de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking treedt.
De invoering van de Wbo geeft aanleiding om de cao-aanspraken over ouderschapsverlof opnieuw te bezien en rijksmedewerkers tijdig duidelijkheid te geven.

Cao Rijk nu
Nu geldt 13 weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens dit verlof heeft de medewerker recht op 60% van het maandinkomen. Daarnaast geldt nog 13 weken onbetaald verlof. Het verlof moet worden opgenomen voor het 8e levensjaar van het kind.

Cao Rijk nieuw
De medewerker die ouderschap verlof opneemt, gaat er met de nieuwe afspraak flink op vooruit. De totale periode ouderschapsverlof blijft 26 weken waarvan 13 weken betaald ouderschapsverlof zijn. Vanaf nu geldt echter dat er tijdens betaald ouderschapsverlof sowieso recht is op 75% van het maandinkomen. Als de eerste 9 weken hiervan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, is er zelfs recht op 100% van het maandinkomen.

Samengevat is het volgende afgesproken:

  • De nieuwe regeling gaat in op 2 augustus 2022, ook voor werknemers waarvan het betaald ouderschapsverlof voor een kind al eerder is ingegaan.
  • De duur van de loondoorbetaling blijft 13 van de 26 weken ouderschapsverlof.
  • Aanvulling tot 100% loondoorbetaling tijdens opname van de 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof. Voorwaarde voor de 100% doorbetaling is dat de medewerker deze 9 weken opneemt in het eerste levensjaar van het kind.
  • 75% loondoorbetaling tijdens de periode waarvoor geen recht is op wettelijk betaald ouderschapsverlof (afhankelijk van de keuze van de werknemer en leeftijd van het kind betreft dit dus een periode van 4 tot 13 weken).

De afspraak zal worden opgenomen in de nieuwe cao Rijk waarvan de onderhandelingen op 10 mei jl. zijn gestart. Meer over info over de cao-onderhandelingen volgt later.

Download PDF
Download PDF
einde artikel
Terug naar boven

Ook interessant voor jou

CAO
January 23, 2023
15/4/2024
Nieuwe CAO Rijk komt eraan!
CAO
January 23, 2023
5/4/2024
Ledenbrief April 2024
CAO
January 23, 2023
29/3/2024
Het is gelukt!

Meer
Nieuws­brieven

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
No items found.

Contact
formulier

Heb je een opmerking of een vraag voor de AC Rijksvakbonden? Neem dan vooral contact met ons op. Hiervoor kun je het formulier gebruiken.