Overheidsvakbonden luiden noodklok: structurele verwaarlozing publieke sector

Nieuws
Terug naar boven

Er is sprake van een structurele verwaarlozing van de publieke sector.
Het piept en kraakt in de uitvoering, er zijn te weinig middelen beschikbaar en op uitvoeringsniveau is de menselijke maat vaak zoek.
Het is daarom essentieel dat een nieuw kabinet een sterke overheid hoog op de agenda zet.
Een goed functionerende overheid die klaar staat voor burgers, komt er alleen als de overheidsmedewerkers marktconforme salarissen krijgen, goede arbeidsvoorwaarden hebben en kunnen rekenen op voldoende collega’s en goede ondersteunende faciliteiten.
Op al die punten schiet de overheid als werkgever fors tekort. De noodzaak om te gaan investeren is nu groter dan ooit.

Voor het actie-overzicht: klik hier.Dat schrijven de vakbonden voor politie, defensie, onderwijs en ambtenaren werkzaam voor Rijk, provincies, gemeenten, universitaire ziekenhuizen, rechterlijke macht en waterschappen in een gezamenlijk manifest.
Lees hier meer.

manifest actie 2

1 miljoen werkenden
Judy Hoffer, lid dagelijks bestuur FNV en voorzitter Algemene Centrale Overheidspersoneel FNV (ACOP FNV): ‘Het werk van de publieke sector is heel belangrijk. De regering steunt op 1 miljoen mensen, zij werken als docent, politieagent, militair of als ambtenaar op ministerie en gemeentehuis én zij houden Nederland mee draaiend. De regering, als de grootste werkgever van ons land, geeft haar werknemers hier niets voor terug. Cao-onderhandelingen in nagenoeg alle overheidssectoren lopen moeizaam of zijn afgebroken zoals bij politie, Rijk, gemeenten en defensie. Het kabinet laat haar eigen mensen in de kou staan. Voor enkele sectoren is een laf applaus, maar daar kun je niet van eten. Juist nu moet worden geïnvesteerd in hun werk.’
Eugenie Stolk, voorzitter van de onderwijsbond AOb: ‘In het onderwijs kampen we al jaren met een groot lerarentekort en te grote klassen om goed onderwijs te kunnen geven. De werkdruk is heel hoog. De rek is er nu echt uit.’
Jean Debie, voorzitter van het Ambtenarencentrum: ‘Willen we dat publieke sector niet verschraalt dan moeten we echt investeren in deze mensen en het werk dat zij doen.’

Gezamenlijk manifest overheidsvakbonden
De vakbonden doen in hun gezamenlijk manifest ‘Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken én houden’, een oproep aan politiek en overheidswerkgevers. Zij vragen om:
• Een marktconforme loonontwikkeling voor 1 miljoen overheidsmedewerkers.
• Voldoende medewerkers om de werkdruk te verminderen.
• Ruimte voor de professional: vertrouw de medewerkers en geef meer zeggenschap aan de uitvoering.
• Geen flex- en onzekere, tijdelijke contracten maar investeren in zekerheid met Ga verder... scholing en ontwikkelkansen.

manifest actie 1

Het manifest is donderdag 25 februari aangeboden aan de politieke partijen, de werkgeversorganisaties in de publieke sector en de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming.


Acties #steunpubliekesectornu
Het Manifest is de start van diverse acties van de vakbonden en medewerkers in de overheidssectoren rondom de Tweede Kamerverkiezingen en de formatieonderhandelingen. De eerste actie was bij het ministerie van Defensie en het stadhuis van Den Haag. Beiden panden werden beschenen met laserprojecties #steunpubliekesectornu. Meer acties volgen in de komende weken.
Eerder deden de overheidsvakbonden al een gezamenlijke oproep tegen bezuinigingen op de publieke sectoren en vroegen om een herwaardering van publiek werk.

Download PDF
Download PDF
einde artikel
Terug naar boven

Ook interessant voor jou

Nieuws
January 23, 2023
27/6/2023
Denk Doe Duurzaam
Nieuws
January 23, 2023
26/3/2023
Werk mee aan een duurzame CAO Rijk
Nieuws
January 23, 2023
11/4/2022
Geschil doorbetaling toelages bij opname spaarverlof

Meer
Nieuws­brieven

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
No items found.

Contact
formulier

Heb je een opmerking of een vraag voor de AC Rijksvakbonden? Neem dan vooral contact met ons op. Hiervoor kun je het formulier gebruiken.