Van nog niet gestarte cao-onderhandelingen tot wat mag wel/niet bij screening

Nieuws
Terug naar boven

In deze kaderbrief ‘Van nog niet gestarte cao-onderhandelingen tot wat mag wel/niet bij screening’ aandacht voor:

  • De cao-onderhandelingen zijn nog niet begonnen
  • Geschil tussen rijkswerkgever en vakbonden over vaste Toelage Onregelmatige Diensten bij het opnemen van IKB-verlof
  • Capaciteitsmanagement in het roosterproces
  • Hoe zijn de thuiswerkjaren 2020 en 2021 verlopen en wat betekent dat voor hybride werken
  • Wanneer is er wel/niet sprake van inzet van flexibele arbeid bij het Rijk
  • Screening: wat mag wel en wat mag niet en wat is de rol van de medezeggenschap?
  • Wist je dat?

Veel leesplezier!

Download PDF
Download PDF
einde artikel
Terug naar boven

Ook interessant voor jou

Nieuws
January 23, 2023
27/6/2023
Denk Doe Duurzaam
Nieuws
January 23, 2023
26/3/2023
Werk mee aan een duurzame CAO Rijk
Nieuws
January 23, 2023
11/4/2022
Geschil doorbetaling toelages bij opname spaarverlof

Meer
Nieuws­brieven

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
No items found.

Contact
formulier

Heb je een opmerking of een vraag voor de AC Rijksvakbonden? Neem dan vooral contact met ons op. Hiervoor kun je het formulier gebruiken.